Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zapisovanie výsledkov

Postup pri zadávaní údajov do ISTŽ

1. vľavo v menu kliknúť na Správa testov - Pridať (nové testovanie);
2. záložka Základné údaje - stanoviť dátum, čas, upraviť názov (napr. doplniť do názvu triedu kvôli lepšej orientácii) - Aktualizovať (uložiť);
3. v záložke Žiaci pridajte žiakov do Testovania - kliknite na Vybrať (otvorí sa nové okno, možnosť filtrovania podľa tried);
4. schváliť Testovanie - na pravej strane kliknúť na tlačidlo Testovanie je pripravené (schválené testovanie sa zobrazí v záložke Realizácia testov);
5. vľavo v menu kliknúť na Realizácia testov;
6. kliknúť na Akcia (oko);
7. zobrazia sa modré ikony prezenčky a jednotlivých disciplín;
8. po kliknutí na prezenčku alebo disciplínu sa otvorí možnosť zadávať výsledky žiakom;
9. ak je žiak neprítomný, treba ho vyškrtnúť (x) z prezenčky a systém potom nevyžaduje vloženie údajov pri tomto mene ani v disciplínach;
10. ak sa žiak zúčastní testovania, ale vynechá iba niektorú z disciplín, treba ho vyradiť v danej disciplíne (kôš), aby systém nevyžadoval vyplnenie príslušného výkonu;
11. kompletne vyplnená PREZENČKA alebo disciplína zmení farbu z modrej na ZELENÚ;
12. keď je prezenčka a každá disciplína zelená, kliknite vpravo na Uzatvoriť testovanie.

Poznámka:
Správa testov - Uzatvorené testovanie je možné (1) Vrátiť do prípravy, upraviť nastavenia (dátum, čas), schváliť (kliknite na (2) Testovanie je pripravené), v Realizácii testov doplniť alebo opraviť výsledky a opäť (3) Uzatvoriť testovanie.

POZOR! Ak pridáte do zoznamu testovania nových žiakov, výsledky, ktoré už boli vyplnené, sa stratia.

Prázdne testovania, ktoré boli vytvorené omylom a ktoré neobsahujú nijakých žiakov, je možné Zmazať.

Výsledky jednotlivcov si viete skontrolovať pri každom testovaní. Po kliknutí na pero choďte do záložky Výsledky a vysvedčenia. Do štatistických prehľadov (Reporty) sa premietajú len výsledky z uzatvorených testovaní.

Postupy a príručky na prácu so systémom ISTŽ

Používateľská príručka

Používateľská príručka na prácu so systémom ISTŽ

Záznamové hárky

Záznamový hárok - jednotlivo

Záznamový hárok - spolu

Video postupy

Ako pracovať so SW ISTŽ? Pozrite si inštruktážne videá.

Príprava testovania

Realizácia testovania - zápis výsledkov

Beep test

Zvukový záznam pre disciplínu Vytrvalostný člnkový beh na 20m. Stiahnúť aplikáciu Beep test
 

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava