Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zapisovanie výsledkov

Postup pri zadávaní údajov do ISTŽ

 

 1. Vľavo v menu kliknite na Správa testov a potom na Pridať (nové testovanie).
 2. Záložka Základné údaje - zadajte dátum a čas, kedy bolo testovanie realizované. POZOR! Zadajte dátum testovania, nie dátum vkladania výsledkov do systému. Za pomoci dátumu narodenia vypočíta systém decimálny vek žiaka v deň testovania.
 3. Kvôli lepšiemu vyhľadávaniu medzi viacerými testovaniami odporúčame upraviť názov testovania, napr. 1.A. (Škola/učiteľ si vytvorí testovanie pre každú triedu samostatne a v prípade viacerých tried sa vie pri vyhľadávaní rýchlo zorientovať podľa názvu testovania).
 4. Každú zmenu je potrebné uložiť – Aktualizovať.
 5. Kliknite na záložku Žiaci a pridajte žiakov do Testovania - kliknite na Vybrať. Otvorí sa nové okno s možnosťou filtrovania (kliknite na lievik) podľa tried. Označte triedu (jednu) a kliknite na Hľadať. Označte ponúknutý výber (všetkých žiakov označenej triedy) kliknutím na políčko vedľa Priezviska (označia sa všetky) a kliknite dolu na Potvrdiť.
 6. Schváliť Testovanie - na pravej strane kliknite na tlačidlo Testovanie je pripravené.
 7. Stav testovania sa zmení na Aktívne.
 8. Vľavo v menu kliknite na tlačidlo Realizácia testov.
 9. Kliknite na tlačidlo Akcia (oko).
 10. Zobrazia sa modré ikony jednotlivých disciplín a prezenčky.
 11. Po kliknutí na prezenčku alebo disciplínu sa otvorí možnosť zadávať výsledky žiakom.
 12. Ak je žiak neprítomný, treba ho vyškrtnúť (x) v prezenčke. Žiak ostane v zozname, ale systém potom nevyžaduje vloženie údajov pri jeho mene ani v ostatných disciplínach.
 13. Ak sa žiak zúčastní testovania, ale vynechá iba niektorú z disciplín, treba ho vyradiť iba v danej disciplíne (kôš). Ostané výkony v ďalších disciplínach je možné zapisovať.
 14. AK sa výsledky zapisujú priebežne (všetky pokusy), samotný systém vyhodnotí najlepší výkon.
 15. Pri dodatočnom zapisovaní výsledkov stačí zapísať výsledný (najlepší) výkon. Jednotlivé pokusy nie je potrebné zapisovať.
 16. Kompletne vyplnená disciplína zmení farbu z modrej na ZELENÚ.
 17. Nezabudnite vyplniť VÝŠKU a HMOTNOSŤ v prezenčke, aj PREZENČKA musí byť ZELENÁ, inak sa testovanie nedá uzatvoriť.
 18. Keď je prezenčka a každá disciplína zelená, kliknite vpravo na Uzatvoriť testovanie.
 19. Stav testovania v Správe testov sa zmení na Ukončené.
 20. Zapisovanie výsledkov je týmto zrealizované.

Dodatočné úpravy:
Ukončené testovanie je možné (1) Vrátiť do prípravy, upraviť nastavenia (dátum, čas), potom schváliť - kliknite na (2) Testovanie je pripravené. V Realizácii testov môžete doplniť alebo opraviť výsledky a na záver opäť (3) UZATVORIŤ TESTOVANIE.

POZOR! Ak pridáte do zoznamu testovania nových žiakov, výsledky, ktoré už boli vyplnené, sa stratia.

Ak ste do testu zabudli priradiť žiakov, vytvorte pre nich nové testovanie.

Prázdne testovania, ktoré boli vytvorené omylom a ktoré neobsahujú nijakých žiakov ani výsledky, je možné Zmazať.

Výsledky jednotlivcov si viete skontrolovať v každom jednom testovaní. Po kliknutí na pero choďte do záložky Výsledky a vysvedčenia.

Do štatistických prehľadov (Reporty) sa premietajú len výsledky z uzatvorených testovaní.

Postupy a príručky na prácu so systémom ISTŽ

Používateľská príručka

/content/files/testovanie-ziakov-pouzivatelska-dokumentacia-v01.pdf

Záznamové hárky

Záznamový hárok - jednotlivo_ ver2o

Záznamový hárok - spolu

Video postupy

Ako pracovať so SW ISTŽ? Pozrite si inštruktážne videá.

Príprava testovania

Realizácia testovania - zápis výsledkov

Beep test

Zvukový záznam pre disciplínu Vytrvalostný člnkový beh na 20m. Stiahnúť aplikáciu Beep test
 

Adresa

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Odbor podpory formálneho vzdelávania

Pluhová 8, Bratislava

Kontakt

Metodická podpora

E-mail: boris.cechvala@nivam.sk