Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zapisovanie výsledkov

Postup pri zadávaní údajov do ISTŽ

1. Vľavo v menu kliknite na Správa testov a potom na Pridať (nové testovanie);
2. Záložka Základné údaje - zadajte dátum a čas, kedy bolo testovanie realizované. Kvôli lepšiemu vyhľadávaniu medzi viacerými testovaniami odporúčame upraviť názov testovania (napr. 1.A). Každú zmenu je potrebné uložiť - Aktualizovať;
3. Kliknite na záložku Žiaci a pridajte žiakov do Testovania - kliknite na Vybrať. Otvorí sa nové okno s možnosťou filtrovania (lievik) podľa tried. Zakliknite (jednu) triedu a kliknite na Hľadať. Označte ponúknutý výber - všetkých žiakov triedy kliknutím na políčko vedľa Priezviska. Kliknite dolu na Potvrdiť;
4. Schváliť Testovanie - na pravej strane kliknite na tlačidlo Testovanie je pripravené. Do schváleného testovania (v stave Aktívne) je možné zadávať výsledky (v Realizácii testov);
5. Vľavo v menu kliknite na tlačidlo Realizácia testov;
6. Kliknite na tlačidlo Akcia (oko);
7. Zobrazia sa modré ikony prezenčky a jednotlivých disciplín;
8. Po kliknutí na prezenčku alebo disciplíny sa otvorí možnosť zadávať výsledky žiakom;
9. Ak je žiak neprítomný, treba ho vyškrtnúť (x) z prezenčky. Žiak ostane v zozname, ale systém potom nevyžaduje vloženie údajov pri tomto mene ani v jednotlivých disciplínach;
10. Ak sa žiak zúčastní testovania, ale vynechá iba niektorú z disciplín, treba ho vyradiť v danej disciplíne (kôš), aby systém nevyžadoval vyplnenie príslušného výkonu. Ostané výkony v ďalších disciplínach je možné zapisovať;
11. Pri dodatočnom zapisovaní výsledkov stačí zadať výsledný (najlepší) výkon. Políčka pre jednotlivé pokusy slúžia, rovnako ako očíslovanie žiakov, len pokiaľ zadávate údaje online. Systém výsledky priebežne vyhodnocuje a vyberá ten najlepší.

12. Kompletne vyplnená disciplína zmení farbu z modrej na ZELENÚ;
13. Nezabudnite vyplniť VÝŠKU a HMOTNOSŤ v prezenčke, aj PREZENČKA musí byť ZELENÁ, inak sa testovanie nedá uzatvoriť;
14. Keď je prezenčka a každá disciplína zelená, kliknite vpravo na Uzatvoriť testovanie.

Poznámka:
Správa testov - Uzatvorené testovanie je možné (1) Vrátiť do prípravy, upraviť nastavenia (dátum, čas), schváliť (kliknite na (2) Testovanie je pripravené), v Realizácii testov doplniť alebo opraviť výsledky a opäť (3) UZATVOTIŤ TESTOVANIE.

POZOR! Ak pridáte do zoznamu testovania nových žiakov, výsledky, ktoré už boli vyplnené, sa stratia.

Prázdne testovania, ktoré boli vytvorené omylom a ktoré neobsahujú nijakých žiakov ani výsledky, je možné Zmazať.

Výsledky jednotlivcov si viete skontrolovať v každom jednom testovaní. Po kliknutí na pero choďte do záložky Výsledky a vysvedčenia.

Do štatistických prehľadov (Reporty) sa premietajú len výsledky z uzatvorených testovaní.

Postupy a príručky na prácu so systémom ISTŽ

Používateľská príručka

Používateľská príručka na prácu so systémom ISTŽ

Záznamové hárky

Záznamový hárok - jednotlivo

Záznamový hárok - spolu

Video postupy

Ako pracovať so SW ISTŽ? Pozrite si inštruktážne videá.

Príprava testovania

Realizácia testovania - zápis výsledkov

Beep test

Zvukový záznam pre disciplínu Vytrvalostný člnkový beh na 20m. Stiahnúť aplikáciu Beep test
 

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava