Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Štatistiky

Priemerné somatometrické dáta

Pozn.: grafy obsahujú neupravené dáta tak, ako boli do systému vložené jednotlivými školami.

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava