Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Štatistiky

Geografické dáta

Pozn.: grafy obsahujú neupravené dáta tak, ako boli do systému vložené jednotlivými školami.

Adresa

Národné športové centrum

Dom športu

Junácka 6

831 04 Bratislava

Kontakt

Technická podpora: +421 908 970 662

E-mail: 

boris.cechvala@sportcenter.sk

Metodická podpora: boris.cechvala@sportcenter.sk