Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Všeobecné informácie

Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Túto službu rodičom štát poskytuje bezplatne.

  • Pre športový výkon v dospelosti v akomkoľvek športe ako aj pre správny (zdravý) vývoj dieťaťa je rozhodujúca všestranná pohybová príprava v detskom veku a pravidelnosť pohybu.
  • Športovec sa dokáže výraznejšie uplatniť v disciplínach, v ktorých môže uplatniť vrodené predpoklady. Schopnosť uplatniť sa na základe vrodených predpokladov prináša lepšie výsledky a zároveň zvyšuje motiváciu dieťaťa.
  • Na ten „správny“ šport môže dieťa naraziť až v neskoršom veku. 
  • Testy nie je vhodné nacvičovať za účelom dosiahnutia lepších výsledkov, pretože výstupná informácia (certifikát) sa nezískava na základe výkonu, ale na základe vzájomného vzťahu a prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie. 
  • Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...)

Adresa

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Odbor podpory formálneho vzdelávania

Pluhová 8, Bratislava

Kontakt

Metodická podpora

E-mail: boris.cechvala@nivam.sk