Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Všeobecné informácie

Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je  informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať detí na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Túto službu rodičom štát poskytuje bezplatne.

  • Pre športový výkon v dospelosti a správny pohybový rozvoj  dieťaťa je rozhodujúca všestranná príprava v detskom veku a  pravidelnosť pohybu pri každom zvolenom športe. 
  • Športovec sa dokáže výraznejšie uplatniť v disciplínach, v ktorých môže uplatniť svoje predpoklady. Schopnosť uplatniť sa na základe vrodených predpokladov prináša výsledky a zároveň zvyšuje pre dieťa motiváciu.
  • Na ten „správny“ šport môže dieťa naraziť až vo vyššom veku. 
  • Testy nie je vhodné nacvičovať za účelom dosiahnutia lepších výsledkov, pretože výstupná informácia (certifikát) sa nezískava na základe výkonu, ale na základe vzájomného vzťahu a prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie. 
  • Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...).

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava