Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Štatistiky

Priemerné výsledky disciplín

Pozn.: grafy obsahujú neupravené dáta tak, ako boli do systému vložené jednotlivými školami.

Adresa

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Oddelenie podpory práce s mládežou

Odbor podpory neformálneho vzdelávania

Pracovisko Hálova 6

851 01 Bratislava

Kontakt

Metodická podpora

E-mail: boris.cechvala@nivam.sk