Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

CERTIFIKÁTY v školskom roku 2020/2021

23.06.2021

"Certifikáty za školský rok 2020/2021 sú k dispozícii (len pre žiakov 1. ročníkov)"

Certifikáty za školský rok 2020/2021 sú k dispozícii. Na ich vytlačenie postupujte podľa návodu

Upozornenie: V tomto školskom roku boli (mali byť) po prvý raz testovaní aj žiaci 3. ročníkov. Vzhľadom na komplikácie testovanie absolvoval veľmi malý počet tretiakov a kvôli malému objemu získaných dát nebolo možné spracovať podklady pre výpočty certifikátov pre túto kategóriu. Z tohto dôvodu sú certifikáty dostupné len pre žiakov 1. ročníkov, resp. certifikáty pre žiakov 3. ročníkov nemajú výpovednú hodnotu.

Jedná sa o dôsledok spôsobený mimoriadnou situáciou v tomto školskom roku. Systém automaticky prepočítal výsledky vo všetkých ukončených testovaniach, ale pre výkony žiakov 3. ročníkov ešte nie sú vytvorené tabuľky na výpočet pohybových predpokladov (nebol nameraný dostatočný počet výkonov). 

Zdieľať

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava