Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Tlač certifikátov

Po prihlásení do ISTŽ je možné vytlačiť certifikát pre každé testované dieťa za predpokladu, že vkladanie výsledkov na celoštátnej úrovni bolo ukončené a konkrétne testovanie bolo UZATVORENÉ. 

Testovanie je možné uzatvoriť len v prípade, ak sú vyplnené všetky údaje a ikony jednotlivých disciplín (vrátane prezenčky) sú zelené.

Postup pre zobrazenie výsledkov jednotlivca a následnú tlač Certifikátu je nasledovný:

1. Správa testov
2. Vyberte školský rok
3. Kliknutím na ikonku ceruzky otvoríte detail testovania (musí byť uzatvorené)
4. Kliknite na záložku Výsledky a certifikáty
5. Vyberte Akciu - Stiahnuť certifikát
6. Možnosť Stiahnuť všetky certifikáty

Komplexné výsledky je možné stiahnuť vo formáte xls v časti Reporty.

Postupovať môžete aj podľa používateľskej dokumentácie.

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava