Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Certifikát

Na obrázku nižšie je znázornený certifikát, ktorý obdrží každý otestovaný žiak. Obrázok je doplnený o vysvetlívky, ktoré pomôžu pri interpretácii výsledkov testovania.

Ako to celé v princípe funguje

Poďme si vysvetliť ako náš systém v princípe funguje v praxi. Ukážeme si to na príklade, ktorý je asi pre rodičov najviac zaujímavý, teda pre aký šport má ich dieťa najvhodnejšie predpoklady.

Predstavme si túto situáciu na príklade dvoch chlapcov a môžu to byť kľudne bratia. O prvom si všetci myslia, že je pohybovo veľmi šikovný, všetko mu ide výborne a naopak druhý chlapec je považovaný za nešikovného, ktorý vlastne nemá pre žiaden šport tie správne pohybové predpoklady.

Teraz si dáme príklad z praxe, kde by títo dvaja chlapci boli testovaní pre určenie pohybových predpokladov a prešli našimi testmi. V tomto momente je potrebné upozorniť na skutočnosť, že pre posúdenie pohybových predpokladov pre konkrétne športy musíme mať definovaný model optimálnych pohybových predpokladov pre daný šport. Na základe toho je každý šport, popísaný pomocou doporučeného výsledku v jednotlivých testoch.

V nasledujúcej tabuľke si ukážeme ako by mohli vyzerať tieto optimálne pohybové predpoklady pre florbal a atletické vrhy.

 

Čo je možné v tabuľke vidieť:

 • napríklad pri hodnotení telesnej výšky stačí pre florbal priemerná telesná výška (hodnota 5), ale pre atletické vrhy je požadovaná vysoká postava (hodnota 9),
 • napríklad pri cite pre hru je pre florbal požadovaná najvyššia úroveň (hodnota 10), ale pre atletické vrhy stačí len minimálna úroveň (hodnota 2). Následne by sme si do tejto tabuľky mohli dosadiť výsledky v daných testoch u oboch chlapcov.


V nasledujúcom kroku spočítame odchýlky medzi výkonmi každého chlapca v každom teste od optimálnej hodnoty pre danú športovú disciplínu, napríklad pri telesnej výške:

 • chlapec A
  • hodnota pre vrhy 9 – 9 (výsledok chlapca) = 0 (odchýlka je teda 0)
  • hodnota pre florbal 5 – 9 (výsledok chlapca) = 4 (odchýlka je teda 4)
 • chlapec B
  • hodnota pre vrhy 9 – 6 (výsledok chlapca) = 3 (odchýlka je teda 3)
  • hodnota pre florbal 5 – 6 (výsledok chlapca) = 1 (odchýlka je teda 1)

Takto by sme vypočítali odchýlky pre každý šport a tie následne spočítali. Pri športe u ktorého by sme našli najmenšiu celkovú odchýlku (súčet všetkých odchýlok) by sme mohli povedať, že pre neho má daný chlapec najlepšie predpoklady. Ak by sme vychádzali z nášho predpokladu, tak by sme mohli určiť:

Súčet odchýlok u chlapca A je:

 • pre florbal 43
 • pre atletické vrhy 14

Chlapec A má teda lepšie predpoklady pre atletické vrhy.

Súčet odchýlok u chlapca B je:

 • pre florbal 14
 • pre atletické vrhy 27

Chlapec B má teda lepšie predpoklady pre florbal.

Z výsledkov je možné vidieť, že obaja chlapci majú zhodné predpoklady pre svoje športy (zhodná najmenšia odchýlka 14 a 14). Pokiaľ by sme chceli ale brať celkovú výkonnosť, teda absolútny počet bodov vo výsledkoch, došli by sme k tomu, že chlapec A má takmer o štvrtinu lepšiu celkovú výkonnosť ako chlapec B (A = 73 bodov, B = 52 bodov). Táto hodnota nám ale nič nehovorí o tom, na aké športy majú obaja chlapci pohybové predpoklady.

 

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava