Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Školský rok 2020/2021

30.09.2020

"Aktuálne zoznamy žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ v školskom roku 2020-2021 budú k dispozícii v priebehu mesiaca október."

Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Rozhodnutie ministra : Bratislava11.októbra 2020 Číslo: 2020/17294:1-A1810

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa§ 28 ods. 16,§ 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie

2. športové výcviky a školské športové súťaže

3. pobytyv škole v prírode a aktivity školy v prírode,

4. kurzy na ochranu života a zdravia

5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

6. saunovanie

7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

 

Do termín ukončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

 

Znenie rozhodnutia ministra 12.10.2020

 

 

Termín testovania: 2.9. - 31.10.2020

Termín pre vkladanie údajov do ISTŽ: 30.11.2020

V mesiaci september školy odosielajú do RISu (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ) údaje o svojich žiakoch, začiatkom októbra sa importujú do ISTŽ a až následne je vytvorený nový ročník pre vkladanie výsledkov do systému.

Informáciu o otvorení nového ročníka pre zadávanie výsledkov do ISTŽ zverejníme tu v NOVINKÁCH.

V školskom roku 2020/2021 sa testujú už aj tretiaci. Testovanie je možné vykonať vonku, v telocvični, v náhradných priestoroch (učebňa, chodba).

Testovanie - pokyny pre školy: Sprievodca školským rokom str. 7

Opatrenia v súvislosti s COVID-19: Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaný 29.9.2020

 

 

 

Zdieľať

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava