Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

ISTŽ už v plnej prevádzke

08.10.2018

"V školskom roku 2018-19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ)."

V školskom roku 2018-19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie.

Presnosť zadania dosiahnutých výkonov do ISTŽ je kľúčová z pohľadu validity výstupu, ktorý je zobrazený na certifikáte. Akékoľvek omyly majú za následok skreslenie výstupnej informácie o pohybových vlastnostiach dieťaťa.V prípade, že zodpovedný učiteľ chce výsledky opraviť, treba postupovať štandardným spôsobom (POSTUP), ktorý je popísaný nižšie.

Prosíme všetkých učiteľov, ktorí sú na školách za testovanie zodpovední, aby túto skutočnosť zobrali na vedomie.

Zdieľať

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava