Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

CERTIFIKÁTY v školskom roku 2023/2024 pre žiakov 1. ročníkov

10.04.2024

Vkladanie výsledkov pre školský rok 2023/2024 je uzatvorené a pre žiakov 1. ročníkov boli generované certifikáty, ktoré sú po prihlásení dostupné v časti Správa testov - Akcia (editácia) - v záložke Výsledky a certifikáty (Zobraziť certifikát, Zobraziť všetky certifikáty, Stiahnuť všetky certifikáty).

Certifikát (iba žiakov 1. ročníkov) je dostupný aj pre rodičov žiaka zadaním jeho EDUID v časti Rodičia - Výsledky.

Pripomíname, že podmienkou pre zobrazenie certifikátu je vyplnenie výsledkov vo všetkých disciplínach a testovanie musí byť v stave UZATVORENÉ. Dodatočné vkladanie výsledkov nie je možné.

Certifikáty pre žiakov 3. ročníkov neboli generované. Z dôvodu obmedzení v predchádzajúcom období nebolo spracovanie podkladov pre vyhodnotenie testov žiakov 3. ročníkov dotiahnuté. Autori projektu vychádzali z predpokladu, že testovania v 3. ročníku "len" potvrdí výsledky z 1. ročníka. To znamená, že výkony sú vzhľadom na vekový rozdiel vyššie, ale vzájomný pomer výsledkov potvrdí danosti jedinca (rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť,...) a z toho vyplývajúce predpoklady pre uplatnenie v rôznych druhoch športov.

Napriek tomu, že certifikáty pre žiakov 3. ročníkov nie sú generované, majú tieto výsledky vysokú hodnotu z pohľadu sledovania výkonnosti školskej populácie.

Zdieľať

Adresa

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Odbor podpory formálneho vzdelávania

Pluhová 8, Bratislava

Kontakt

Metodická podpora

E-mail: boris.cechvala@nivam.sk