Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

TESTOVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

20.09.2021

"Nové testovanie pre školský rok 2021/2022 bude možné vytvoriť po ukončení importu aktuálnych zoznam žiakov z RIS (prebieha). "

OSPRAVEDLŇUJEME sa za meškania. 

O spustení nového ročníka a možnosti VYTVORIŤ NOVÉ TESTOVANIE budeme informovať tu v NOVINKÁCH.
Následne do konca DECEMBRA bude možné vložiť namerané výsledky do ISTŽ. Ak to bude potrebné, termín predĺžime.

Samotné testovanie žiakov bolo potrebné realizovať do konca októbra 2021.

 

Sprievodca školským rokom 2021/2022, str. 6

2.3 Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ (§ 58 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

a. MŠVVaŠ SR zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov. Informácie o testovaní sú zverejnené na https://www.testovanieziakov.sk/stranka/vseobecne-informacie

b. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2021 do 29.10.2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ – https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.

c. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.

d. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Zdieľať

Adresa

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Oddelenie podpory práce s mládežou

Odbor podpory neformálneho vzdelávania

Pracovisko Hálova 6

851 01 Bratislava

Kontakt

Metodická podpora

E-mail: boris.cechvala@nivam.sk