Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

TESTOVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

20.09.2021

"Nové testovanie pre školský rok 2021/2022 bude možné vytvoriť až po importe aktuálnych zoznam z RIS (prebieha). O možnosti VYTVORIŤ NOVÉ TESTOVANIE budeme informovať tu v Novinkách. Následne až konca novembra bude možné vložiť namerané výsledky do ISTŽ."

Testovanie žiakov je možné vykonať do 31.10.2021

Sprievodca školským rokom 2021/2022, str. 6

2.3 Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ (§ 58 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

a. MŠVVaŠ SR zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov. Informácie o testovaní sú zverejnené na https://www.testovanieziakov.sk/stranka/vseobecne-informacie

b. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2021 do 29.10.2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ – https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.

c. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.

d. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Zdieľať

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava