Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Čo je to EDUID

14.09.2021

"EDUID je jedinečný identifikátor v rámci rezortného informačného systému MŠVVaŠ SR - RIS."

Každá škola aj každá osoba (učiteľ, žiak) v rámci rezortu má svoje jedinečné EDUID. Jeho používanie pomáha pri vyhľadávaní škôl alebo osôb, čím urýchľuje servis zo strany NŠC.

EDUID je deväťmiestne číslo.

EDUID ŠKOLY začína číslicou 1. Rýchle vyhľadávanie je možné ns stránke RIS.

EDUID OSOBY začína číslicou 3.

Zdieľať

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava