Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Čo je to EDUID

14.09.2021

"EDUID je jedinečný identifikátor v rámci rezortného informačného systému MŠVVaŠ SR - RIS."

EDUID je jedinečný identifikátor v rámci rezortného informačného systému MŠVVaŠ SR. Rýchle vyhľadávanie škôl je možné na stránke RIS -  Aktuálne prehľady vybraných údajov.

Každá škola aj každá osoba (učiteľ, žiak) v rámci rezortu má svoje jedinečné EDUID. Jeho používanie pomáha pri vyhľadávaní škôl alebo osôb, čím urýchľuje servis zo strany NŠC.

EDUID ŠKOLY je deväťmiestne číslo, začína číslicou 1.

EDUID OSOBY (žiaka, učiteľa) je deväťmiestne číslo, začína číslicou 3.

Zdieľať

Adresa

Národné športové centrum

Dom Športu,

Junácka 6,

831 04 Bratislava

Kontakt

Technická podpora: +421 905 234 008; +421 2 322 236 12

E-mail: testovanieziakov@sportcenter.sk

Metodická podpora: zuzana.tomasekova@sportcenter.sk