Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

aby sa na Slovensku oplatilo robiť šport

27.08.2021

"Štátny tajomník pre šport Ivan Husár: ... aby sa na Slovensku oplatilo robiť šport."

Iba plné využitie možností školského semaforu zabezpečí dostatok pohybu našich žiakov.

Sekcia športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vynaložila množstvo úsilia pri komunikácií s epidemiológmi, hygienikmi, lekárskym konzíliom na to aby sme zabezpečili maximálne možné podmienky pre realizovanie pohybových aktivít na školách. Výsledkom kompromisov sú vyššie uvedené odporúčania. Preto apelujem na riaditeľov škôl a zriaďovateľov škôl aby tieto odporúčania rešpektovali a nezavádzali obmedzenia nad ich rámec. Pretože ak chceme zabezpečiť dostatok pohybových aktivít na školách v školskom roku 2021/2022, musia byť odporúčania MŠVVaŠ v harmónií s odporúčaniami riaditeľov a zriaďovateľov škôl.

Pevne verím, že sa nám to spoločne podarí.

Zdieľať

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava