Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

TESTOVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

24.05.2021

OZNAM pre školy

Testovanie pohybových predpokladov v školskom roku 2020/2021 je UKONČENÉ (v tomto školskom roku už sa v testovaní NEPOKRAČUJE).

Termín testovania bol stanovený na obdobie september-október 2020. Kompletnej realizácii zabránili objektívne prekážky a preto ​školy, ktoré v stanovenom termíne testovanie nestihli vykonať, v ňom nemusia a ani nemôžu pokračovať na konci školského roka, pretože veľký časový odstup je nezanedbateľný faktor pri hodnotení nameraných výsledkov. Hodnoty sú neporovnateľné predovšetkým kvôli akcelerácii vo vývoji detí (rast, výkon) v tomto veku. 

Niektoré školy testovanie v októbri realizovali, ale nestihli namerané hodnoty vložiť do databázy, a niektoré školy výsledky do systému vložili, ale testovanie neuzatvorili (testovania zostalo v stave Aktívne alebo V príprave). STAV pri každom testovaní musí byť UZATVORENÉ, inak sa výsledky nedajú spracovať - viď Postupy.

Z uvedeného dôvodu bude ISTŽ v termíne od 31.5. do 7.6.2021 otvorený pre dodatočné vkladanie výsledkov nameraných v októbri 2020.

Následne bude systém opäť uzatvorený a prebehne výpočet, na základe ktorého bude možné generovať certifikáty.

Dôležitá informácia: V tomto školskom roku boli (mali byť) po prvý raz testovaní aj žiaci 3. ročníkov. Nakoľko testovanie absolvoval veľmi malý počet tretiakov, nebolo možné spracovať podklady pre výpočty. Z tohto dôvodu budú generované certifikáty len pre žiakov 1. ročníkov.

Tím NŠC

Zdieľať

Adresa

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39

831 04 Bratislava